Automatisering af GDPR processer

Typisk bringer det en række udfordringer med sig, og risikoen er stor, når vi selv skal kontrollere vores eget arbejde, og måske endda selv fortolke de retningslinjer, der bliver stukket ud for os i forhold GDPR lovgivningen. Er der tillid til at alle processer og retningslinjer bliver overholdt på tværs af hele organisationen herunder også tidligere medarbejders arbejde?

Compliance betyder “overholdelse af regler, efterlevelse af retningslinjer” og benyttes som betegnelse for den proces, hvor en virksomhed forsøger at leve op til gældende krav og anbefalinger. Har jeres virksomhed klare retningslinjer for, hvordan compliance skal opnås.

Adoxa sikrer at i overholder reglerne

  • Hvilke love er relevante for jeres virksomhed?
  • Hvordan har jeres virksomhed tænkt sig at overholde disse love?
  • Hvordan tjekker I op på, om I overholder lovene?
  • Hvordan rapporterer I, at lovene overholdes?
  • Hvordan sikrer I,  at virksomheden ikke udnyttes kriminelt, hvor de kriminelle i mange tilfælde går efter ustruktureret data.
  • Hvad kan I gøre det bedre i fremtiden?

Formålet med compliance er at identificere og kontrollere risici

Adoxa kigger på tværs i forskellig datakilder og giver besked når noget er galt. Som DPO ansvarlig vil opgaven være tæt på umuligt, hvis kun en person skulle have styr på, hvad som bliver sendt frem og tilbage i måske mange, mange mails. I et brugervenligt dashboard gøres den enkelte medarbejder opmærksomhed på udfordringer i ustruktureret data, og får samtidig mulighed for at rette op på forholdene med et enkelt klik.  Adoxa er en digital assistent, som én gang for alle ryddet op i data – helt tilbage til tidernes morgen.

Adoxa giver dig fuld tillid til den samlede mængde data i din organisation. Med Adoxa vil din virksomhed altid være GDPR compliant, fordi Adoxa automatisk og løbende scanner efter personfølsomme data og retter op på uønskede forhold i din organisations data. Adoxa kommer med op til 130 forskellige regler, I vælger selv hvilke regler, som er vigtige for jeres virksomheden, og hvis virksomheden ønsker andre regler kan I også selv lave disse.

I kan også sammensætte Adoxa med vores sikker print løsning, for at opnå en ultimativ GDPR compliance både digitalt og fysisk.

Hjem

Ring op

Send email

Kontakt os